پشتیبانی : 08132569228

فهرست مطالب

بهترین کود برای رشد رویشی

بهترین کود برای رشد رویشی

بهترین کود برای رشد رویشی گیاهان، کودهای نیتروژن‌دار هستند. نیتروژن پرمصرف‌ترین عنصر مورد نیاز گیاهان است و تاثیر بسیار زیادی بر رشد رویشی گیاهان دارد. استفاده از کودهای نیتروژنه منجر به افزایش بخش‌های مختلف گیاه مانند برگ و ساقه می‌شود. کودهای نیتروژنه مثل:

کود نیتروژن

این کود حاوی تک عنصر نیتروژن است و بهترین کودی است که می‌توان در مواقعی که گیاه فقط به عنصر نیتروژن نیاز دارد از آن استفاده کرد. غالبا کود نیتروژن به صورت محلول‌پاشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کودهای نیتراته

کودهای نیتراته بر پایه نیتروژن به فرم نیترات هستند و با عناصر دیگر همراه هستند. مانند کود نیترات منیزیم یا کود سولفات منیزیم.

کود NPK

کودهای NPK کودهایی هستند که از سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم تشکیل شده‌اند. این کودها دارای نسبت‌های مختلفی از این عناصر هستند. برای افزایش رشد رویشی و بزرگ شدن گیاهان باید از کود کاملی استفاده کرد که مقدار نیتروژن بالایی داشته باشد مانند کود 10 10 30 که 30 درصد نیتروژن دارد.